Орон сууцны зээлийн нөхцөл

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ                                                                  120 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 18.0% /жилийн/
Зээлийн хугацаа 36 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 30% /Худалдан авч буй орон сууцны үнийн дүнгийн 30 хувийг хамгийн багадаа төлнө/
Барьцаа хөрөнгө  Худалдан авч буй орон сууц

 

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

 • Гадаад улсад албан ёсоор оршин сууж буй 18 нас хүрсэн, эрх зүйн чадамжтай МУ-ын иргэн байх
 • Монгол улсад шүүхийн шийдвэр болон банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй байх
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацааны нотлох боломж бүхий орлогтой байх /цалин, бизнесийн орлого/
 • Монгол улсад амьдардаг хамтран зээлдэгч байх
 • Өр орлогын харьцаа 50 хувиас хэтрэхгүй байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний бичиг баримтууд:
 • /АНУ-ын хувьд  (Social security card , U.S. birth or birth abroad certificate, Native American tribal document,Resident citizen ID card гэх мэт)
 • Гадаад паспорт /иргэний мэдээлэл, визаны төрөл гэх мэт/ 
 • Иргэний үнэмлэх
 • Гадаадад байгаа МУ-ын иргэн өөрийн биеэр гэрээ байгуулах боломжгүй тохиолдолд Оршин байгаа газрынхаа консулын газраар Итгэмжлэлийг баталгаажуулсан байна. 
 • Орлого нотлох баримтууд:
 • Дансны хуулга
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /Ажиллаж буй хугацаа, цалин/
 • Гэрээ
 • Бизнесийн орлого /лиценз буюу хуулбар баримтууд /
 • Бусад шаардлагатай материалууд  

Хуваалцах

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер