“Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол Улсын иргэдийг орон сууцжуулах” төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна

“Хөүм моргейж корпорэйшн ХХК” нь “Гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол Улсын иргэдийг орон сууцжуулах” төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэхүү төслийн зорилго нь гадаад улсад ажиллаж, амьдарч буй Монгол Улсын иргэд орон сууц худалдан авахад зориулан орон сууцны зээл …

Комплаенсийн үйл ажиллагаа

Компанийн хувьд Комплаенсийн үйл ажиллагааг хариуцсан нэгж нь Хянан нийцүүлэлтийн газар юм. Тус газрын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, харилцагчийг танин мэдэх тогтолцоог бүрдүүлж, хяналт тавих, тайлагнах зэргээр үйл ажиллагаагаа&…

Валютын ханш Зээлийн тооцоолуур Мессенжер